PVinfo.cz

19. HUMANITÁRNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

Název:

19. HUMANITÁRNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

Datum:

29.11.2017 16:00

Typ akce: Místo: Popis:
19. ročník humanitární aukce uměleckých předmětů našich předních výtvarných umělců.

- pořádá Střední škola, základní škola a mateřská škola, JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov a OMEGA, spol. s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov, pod patronací hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, dále ve spolupráci se Střední odbornou školou, nám. E. Husserla, Prostějov

Slavnostní vernisáž se koná v pondělí 20. 11. 2017 v 17.00 hodin ve foyer divadelního
sálu na adrese Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov. Prohlídky dražených předmětů ve foyer divadelního sálu /vstup přes pokladnu divadla/, dále před divadelními představeními – hlavním vchodem, v den aukce v době od 10,00 hod., v aukční místnosti do zahájení aukce tj. v přednáškovém sále, I. patro Národního domu v Prostějově. Současně proběhne prodejní výstava výrobků, upomínkových předmětů a prací žáků, učitelů a přátel školy.
Seznam předmětů do aukce je možno získat u navrhovatele, dražitele a v místě prohlídek.
Finanční prostředky získané v aukci budou použity na činnost a provoz Střední školy,
základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s. pro handicapované děti a žáky,
na opravu střechy budovy.
Na tuto dobročinnou aukci dále přispěli: Národní dům, o.p.s. Prostějov, Městské divadlo Prostějov, OMEGA, spol. s r.o. Prostějov, MOPS spol. s r.o. Pekárna Němčice n/H., Galerie 2002 (www.galerie2002.cz), Hypermarket TESCO Prostějov, MAKOVEC, a. s., CHEOPS Prostějov.


Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2019, vytvořeno v systému Atomio Websystem