PVinfo.cz

Pavel Fojtík – Z aktuálních výsledků archeologických výzkumů na Prostějovsku

Název:

Pavel Fojtík – Z aktuálních výsledků archeologických výzkumů na Prostějovsku

Datum:

17.10.2017 17:00

Typ akce: Místo:
Státní okresní archiv, Třebízského 1
Popis:
Na říjen 2017 připravil Klub historický a státovědný v Prostějově přednášku PhDr. Pavla Fojtíka, odborného pracovníka prostějovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Posluchači budou seznámeni s výsledky tří sezón badatelského výzkumu kruhového příkopového areálu starší doby bronzové u Vřesovic na Prostějovsku, s překvapivým objevem dokladů výroby novověké fajánsové keramiky na ulici Vodní v Prostějově nebo se zcela nedávným odkryvem komorových hrobek starší doby železné v Seloutkách.
Klubová přednáška se uskuteční v tradiční třetí úterý v měsíci dne 17. října 2017 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici č. 1. Všichni jsou srdečně zváni.


Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2018, vytvořeno v systému Atomio Websystem