PVinfo.cz

Poradenství ve finanční tísni

Název:

Poradenství ve finanční tísni

Datum:

18.10.2017 13:30-16:00

Typ akce: Místo:
Magistrát města Prostějov, Školní 4, 2.poschodí, dveře č.328
Vstupné:

zdarma

Popis:
Město Prostějov podpořilo bezplatné poradenství občanům, kteří jsou ve svízelné situaci, nemohou platit své dluhy a hrozí jim exekuce. Tuto službu bude zajišťovat Poradna při finanční tísni, o.p.s., na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Schůzku je třeba dohodnout na telefonu: 595 532 740.

Jedná se o neziskovou, nestátní a nekomerční obecně prospěšnou společnost, která poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Také poradí lidem, jak se
lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů.
Posláním této organizace je kvalitní a účinná poradenská činnost pro občany ve finanční tísni v hrozící či existující platební neschopnosti nebo v exekuci a pomoc při podání návrhu na oddlužení.


Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2018, vytvořeno v systému Atomio Websystem