PVinfo.cz

Poradenství ve finanční tísni

Název:

Poradenství ve finanční tísni

Datum:

12.12.2018 13:30-16:00

Typ akce: Místo:
Magistrát města Prostějov, Školní 4, 2.poschodí, dveře č.328
Vstupné:

zdarma

Popis:
Město Prostějov podpořilo bezplatné poradenství občanům, kteří jsou ve svízelné situaci, nemohou platit své dluhy a hrozí jim exekuce. Tuto službu bude zajišťovat Poradna při finanční tísni, o.p.s., na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Schůzku je třeba dohodnout na telefonu: 595 532 740.

Komu jsou služby určeny:
- těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj. uvažují o půjčce, úvěru apod.;
- těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas;
- těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. po určitou dobu jsou v prodlení se splácením svých dluhů;
- těm organizacím, které poskytují poradenské, či sociální služby a mají zájem na konzultaci konkrétního případu, nebo na přednášce či školení zaměstnanců nebo klientů.

Služby jsou poskytovány fyzickým osobám – spotřebitelům. V případě konzultace (osobní,
telefonické, elektronické) ohledně platební neschopnosti nebo oddlužení-osobního bankrotu je vhodné, aby klient měl připraven přehled o veškerých svých závazcích (věřitelé a výše jednotlivých závazků, kolik zbývá doplatit, jaké je RPSN) a sečtenu celkovou výši všech svých závazků (dluhů). Nerozlišuje se, zda je nějaký závazek řádně splácen či ne – jedná se o celkový a vyčerpávající přehled vč. např. nehrazeného nájmu, výživného, dlužných pokut dopravním podnikům atd.

Odkaz na webové stránky poskytovatele služby:
https://www.financnitisen.cz/kontakt_prostejov.php


Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2019, vytvořeno v systému Atomio Websystem