PVinfo.cz

Přidat akci

Zde můžete přidat novou akci.
  • Nejprve vyplňte název akce a program akce.
  • Poté vyberte místo konání. Pokud není požadované místo v seznamu, vyplňte pole 'jiné místo akce'.
  • Dále vyplňte datum a čas začátku akce. Pokud typ akce odpovídá určitému typu, vyberte ho ze seznamu. Pokud se na akci bude promítat některý film, vyberte ho ze seznamu.
Pokud chcete přidávat více akcí pravidelně, kontaktujte nás. Kontakty najdete v pravém menu.

Název akce, program

Název akce:
Program akce:

Místo konání

Místo konání akce:
Pokud chcete zadat jiné místo konání, vyberte 'Není uvedeno' a vyplňte pole níže.
Jiné místo akce (pokud nechcete místo ze seznamu):
Pokud Vám stačí vybrat místo ze seznamu výše, pak nechte toto pole prázdné.

Čas konání

Datum a čas pořádání akce:
den.měsíc.rok hodiny:minuty

Podrobnosti

Typ akce:
Promítaný film:
Pokud jde o promítání filmu, zvolte některý z filmů. Pokud se jedná o jiný typ akce nebo o film, který není v seznamu, pak zvolte 'Není uvedeno'.


Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2021, vytvořeno v systému Atomio Websystem