PVinfo.cz

Účast prostějovské rodačky Věry Běhalové na největším církevním procesu 50. let 20. století

Název:

Účast prostějovské rodačky Věry Běhalové na největším církevním procesu 50. let 20. století

Datum:

16.1.2018 17:00

Typ akce: Místo:
Státní okresní archiv, Třebízského 1
Popis:
První klubová akce v roce 2018 se bude věnovat církevním procesům konce 40. a počátku 50. let, které představují jednu z nejtemnějších kapitol československých dějin. V největším z nich (Bárta a spol.) byla na počátku listopadu 1952 odsouzena za velezradu a špionáž také pozdější historička umění a prostějovská rodačka Věra Běhalová (1922–2010). Uvědomělá katolička a zaměstnankyně francouzského velvyslanectví se na žádost profesorky Univerzity Karlovy Růženy Vackové propůjčila k doručování tajné korespondence a jejímu odesílání diplomatickou poštou do kapitalistické ciziny. Sedmiletý trest si Věra Běhalová odpykala v řadě věznic tehdejšího Československa včetně pověstných Želiezovců u Nitry na Slovensku.

Přednášející Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. je absolvent magisterského studia historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (2001) a doktorského programu hospodářských a sociálních dějin tamtéž (2008). Vedle dějin Slezska a regionálních hospodářských dějin se zabývá výzkumem evropských královských rodů 19. a 20. století, československou kulturou v období normalizace a tvorbou životopisných slovníkových hesel. Je autorem několika monografií (Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914, Historie novoveských hostinců ve světle dobových dokumentů, Ženy s korunou) a řady odborných článků a studií. V současné době je vědeckým a výzkumným pracovníkem oddělení historického výzkumu – Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě.


Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2019, vytvořeno v systému Atomio Websystem